Villkor, priser och avgifter

Priser och avgifter fr o m 2018-07-01

Från och med 2018-07-01 förändras villkor, priser och avgifter för kunder till Egenanställningsföretaget norr ek för, kallat Convoy. Här redovisas de nya priser och avgifter som införs från halvårsskiftet.

 

Faktureringsavgift

Convoys målsättning är att minska klimatpåverkan av vår verksamhet. Av det skälet inför vi från 2018-07-01 en faktureringsavgift på 25 SEK på de fakturor som på kundens önskemål ska fortsätta att sändas med vanlig post, och därmed belasta miljön via transporten. 

Fakturor som vi kan sända som pdf-fil i e-post  till våra kunder är avgiftsfria.

 

Påminnelser

Kunder som tar emot faktura som pdf-fil i e-post:

Vi sänder två påminnelser till kunder som tar emot faktura med e-post:

  • En enkel påminnelse via mail utan påminnelseavgift
  • En påminnelsefaktura via post med en påminnelseavgift på 60 SEK

 En första påminnelse sänds via mail till den mailadress vi fått angiven för faktureringen. Denna påminnelse sänds kunden 5 dagar efter ordinarie fakturas förfallodatum. Vi kan inte ta ansvar för om vår epost fastnar i kundsskräppost, så vi rekommenderar att kund kontrollerar om mail från oss hamnat där om kund saknar faktura sänd med e-post. Om fakturans belopp är oss tillhanda dag 10 efter förfallodatum vidtas ingen ytterligare åtgärd.

 En andra påminnelse går till kunden med vanlig post 10 dagar efter ordinarie fakturas förfallodag. Denna påminnelse är belagd med påminnelseavgift på 60 SEK, och det är denna påminnelsefaktura som ska användas när kund ska betala. Om påminnelseavgiften ej erläggs vid betalning kommer vi att sända ny faktura för påminnelseavgiften. Om påminnelsefakturans hela belopp, inklusive avgift på 60 SEK, är oss tillhanda 15 dagar efter ordinarie fakturas förfallodatum, vidtas ingen ytterligare åtgärd.

 

Kunder som enbart tar emot pappersfaktura med vanlig post:

Vi sänder en påminnelse till kunder som enbart tar emot pappersfaktura med vanlig post:

  • En påminnelsefaktura via post med en påminnelseavgift på 60 SEK

 En påminnelse sänds till kunden med vanlig post 10 dagar efter ordinarie fakturas förfallodag. Denna påminnelse är belagd med påminnelseavgift på 60 SEK, och det är denna påminnelsefaktura som ska användas när kund ska betala. Om påminnelseavgiften ej erläggs vid betalning kommer vi att sända ny faktura för påminnelseavgiften. Om påminnelsefakturans hela belopp, inklusive avgift på 60 SEK, är oss tillhanda 15 dagar efter ordinarie fakturas förfallodatum, vidtas ingen ytterligare åtgärd.

 

Inkassokrav