Aktuella priser och avgifter

Convoys avgift för egenanställda

Vår avgift för standardtjänsten Convoy entreprenör är 6,5% på fakturerat belopp efter avdrag för moms upp till en fakturerad nivå på 100 000 under samma kalenderår. Kommer din fakturering över 100 000 är avgiften 5,5% resten av kalenderåret

Vill du veta mer om någon av våra övriga tjänster som t ex Convoy uppdrag eller Convoy projekt kontaktar du vår verksamhetschef Thomas Åberg på tel 070-553 81 96.

 

Övriga aktuella priser och avgifter

Avgift för pappersfaktura till kund

Convoy har som målsättning att minska klimatpåverkan av vår verksamhet. Av det skälet inför vi från 2020-01-01 en faktureringsavgift på 20 kr plus moms på de fakturor som fortsättningsvis ska sändas med vanlig post. Detta för att ge ett incitament för kunden att välja andra former för sin faktura. 

Fakturor som vi kan sända som pdf-fil i e-post  till våra kunder är avgiftsfria, likaså elektroniska fakturor, s.k. e-fakturor.

Påminnelser till kund

Kunder som tar emot faktura som pdf-fil i e-post:

Vi sänder två påminnelser till kunder som tar emot faktura med e-post:

  • En enkel påminnelse via mail utan påminnelseavgift fem (5) dagar efter fakturas förfallodatum. Påminnelse via mail sänds till den mailadress som uppgetts till vår entreprenör i anslutning till avtal om uppdrags utförande.
  • En påminnelsefaktura via mail med en påminnelseavgift på 60 SEK ytterligare fem (5) dagar senare, dvs totalt tio (10) dagar efter fakturas förfallodatum. Det är denna påminnelsefaktura som ska användas när kund ska betala. Om påminnelseavgiften ej erläggs vid betalning kommer vi att sända ny faktura för påminnelseavgiften.

Kunder som enbart tar emot pappersfaktura med vanlig post:

Vi sänder en påminnelse till kunder som enbart tar emot pappersfaktura med vanlig post:

  • En påminnelsefaktura med en påminnelseavgift på 60 SEK via post tio (10) dagar efter ordinarie fakturas förfallodatum. Det är då denna påminnelsefaktura som ska betalas, inte den ursprungliga fakturan. Om påminnelseavgiften ej erläggs vid betalning kommer vi att sända ny faktura för påminnelseavgiften.

Sidan kommer att uppdateras med information om avgifter vid krav samt förseningsränta på sent betald faktura.