Om Convoy

Convoy är ett egenanställningsföretag. Vi gör det enklare för fler i alla åldrar att starta egen verksamhet, fakturera kunder och göra justa affärer. Vi drivs av idén att om människor ges bättre förutsättningar att utveckla sin kreativitet, så får Sverige fler entreprenörer och fler människor i arbete.

Vi arbetar med egenanställning utifrån grundsynen att egenanställning är ett förenklat entreprenörskap - ett enklare sätt att starta och driva en verksamhet och göra justa affärer. Vi arbetar med utvecklingsinsatser av egenanställda - för att de få de bästa förutsättningarna att driva sina verksamheter. Och vi är övertygade om att samverkan mellan nya entreprenörer bidrar positivt till starkare verksamheter - samverkan kan få ett plus ett att  bli tre. Därför arbetar vi bland annat med att skapa arenor för samverkan på olika sätt - nätverksträffar och webinarier är två vägar. Många av dessa insatser bedrivs i projekt. Det senaste projekt vi drivit var projektet Flexibelt entreprenörskap, finansierat av EU:s regionala fond, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Västerbotten.

Vi samverkar själva med liknande företag i Sverige genom Nätverket för egenanställningsföretag och i Europa med företag och organisationer kopplade till SEIE, Shared Enterprises Initiatives in Europe - vår senaste vän är Apres-Ge, ett socialt företag i Geneve som driver inkubatorverksamhet. Studiebesök och möten ger oss mer inspiration till nya tankar och idéer som kan förbättra vår verksamhet för våra entreprenörer ytterligare. Bilden ovan är från ett studiebesök hos Apres-Ge.

Verksamhetsform

Convoy drivs som en ekonomisk förening, ett kooperativt företag om du vill. Convoys medlemmar/delägare har uttalat att Convoy är vinstdrivande, men inte vinstutdelande - all vinst ska återinvesteras i mer, bättre och billigare verksamhet för våra egenanställda! Våra medlemmars/delägares nytta av Convoy är bland annat att vi uppfyller medlemsorganisationernas önskan om enklare och smartare former att driva verksamhet på ett just sätt!

Här kan du läsa mer om Convoy och vår vision. Du möter också vår styrelse här och får höra mer om deras tankar kring Convoy och egenanställningskonceptet.

Medlemmar/delägare

Medlemmar och delägare i Convoy är:

 Samtliga medlemmar, utom Hushållningssällskapet Jämtland och Coompanion Jämtland som valt att avstå styrelserepresentation, är idag representerade i Convoys styrelse. Styrelsens ledamöter presenteras nedan.

 

Vår vision

Vi vill göra entreprenörskapet enklare och därigenom få fler att välja entreprenörskap och utveckla sina idéer till hållbara verksamheter.

 

Vår styrelse

 

Thomas Hartman, ordförande

Coompanion Västerbotten

- Convoy är ett roligare och lättare sätt att starta företag. Det är ett konkret sätt att bidra till regionens utveckling, ökad kreativitet och fler jobb.

   
 

Mikael Kivijärvi, vice ordförande

Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten

- Text kommer

   

Lars Westerlund

Hela Sverige Ska Leva Västerbotten

- Hela Sverige Ska Leva i Västerbotten vill verka för en företagsam och levande landsbygd i Västerbotten. Vi anser därför att en av de viktigaste framtidsfrågorna är hur vi tillsammans med andra kan skapa goda förutsättningar och villkor för människor som vill bo och verka på vår landsbygd.

Egenanställning är ett sätt att underlätta företagsstarter samt att öka landsbygdens attraktionskraft. Vi behöver fler goda exempel, fler positiva berättelser och fler kreativa, driftiga människor. Convoy kan bidra till det.

 

 

 

Jonas Nordin

Företagarna Västerbotten

- Text kommer

   
 

Roine Karlsson

Coompanion Norrbotten

- Text kommer

   

Andra medlemmar om Convoy

 
   

Foto: Jens Lundahl

Anna Frestadius

Coompanion Jämtland

- Coompanion Jämtlands län ser behovet för människor att vara företagsamma på ett enklare sätt. Egenanställning är således ett bra verktyg för att utveckla och stärka individen i sitt entreprenörskap och för samhället som helhet innebär det hållbar tillväxt när människor kan få testa på sin affärsidé, se om den bär och hur den kanske bör förädlas.   

Vi ser att egenanställning bidrar till lokal utveckling och att personer som tidigare inte sett företagande som en möjlighet, växer som människor när de kan göra business av det som de brinner för.
   
 

S

C

 

 

 
 
 

NYTT FRÅN MEDLEMMARNA

Här hittar du mer nyheter från Convoy och från medlemmarna/delägarna i Convoy

 

  Convoy

 

  Företagarna Västerbotten

 

  Coompanion Norrbotten

 

  Coompanion Västerbotten

 

  Coompanion Jämtland

 

  Hushållningssällskapet AC/BD

 

  Hela Sverige Ska Leva Västerbotten