Mentorskap

Inom ramen för projektet Flexibelt entreprenörskap genomför vi ett pilotprogram kring mentorskap med start 17 maj. 7 egenanställda entreprenörer har fått möjlighetatt para ihop sig med en mentor - allt för att utvekla sina affärer ytterligare!

Mentorskapsprogrammet, som är ett utvecklingsprojekt inom ramen för Flexibelt entreprenörskap, inleds med en första träff mellan adepter, det vill säga de egenanställda och mentorerna i Umeå 17 maj.

Efter detta inledande möte övertar adepterna ansvaret för kontakten. Det är upp till adepten att driva mentorskapet. Mentorerna har lovat att ställa upp som resurser för dialog kring de olika verksamheterna - men ansvaret för att relationen blir givande ligger primärt hos adepterna.

Pilotprogrammet avslutas i november med ytterligare en träff där verksamheten ska utvärderas.

Vill du veta mer om mentorsprogrammet kontaktar du Helen Nilsson.

 

Bild: Jerry MagnuM Porsbjer, MagnuMPhoto - en del av Convoy