Affärsutveckling - låt din verksamhet växa!

Convoy erbjuder nu, som ett led i projektet Flexibelt entreprenörskap, ett affärsutvecklingspaket anpassat till egenanställda entrerprenörer. Paketet är till för dig som vill lära dig lite mer om entreprenörskapet och företagande - allt för att du ska kunna utveckla din verksamhet och få den mer lönsam.

Malin Ylinenpää har ansvaret för utvecklingen av programmet och redan nu finns de första artiklarna och mallarna tillgängliga för dig som vill lära dig mer. Paketet kommer att fyllas på successivt under 2013 och även erfarenheterna från mentorsprogrammet kommer att arbetas in i materialet.

Hör av dig till Malin om du vill veta mer om affärsutveckling som egenanställd.

 

Bild: Jerry MagnuM Porsbjer, MagnuMPhoto - en del av Convoy